Del 1 innehåller Francisco Lacerdas välkomsttal,

"Setting the Stage", inledande föredrag av Björn Lindblom (starttid ca 3 minuter)

 "The Evolution of Genetic Language - principles of optimization", Stephen Freelands föredrag (startid efter ca 15 minuter)

 "Mechanisms in the origin of Speech and Action Systems", Pierre-Yves Oudeyers föredrag (start efter ca 56 minuter)