Stockholms universitet, framför allt Institutionen för lingvistik, har fått den stora äran att stå som värd för SLEs årskonferens 2012, som ägde rum den 29 augusti till 1 september 2012.

SLE (Societas Linguistica Europea) är ett pan-europeiskt samfund för lingvistik som grundades 1966 med huvudmål att öka samarbetet mellan europeiska lingvister (http://www.societaslinguistica.eu/). På senare tid har målet omdefinierats något och samfundets huvudinriktning är nu att främja det vetenskapliga studiet av alla aspekter av språk både i och utanför Europa. SLE har över 800 medlemmar i 55 länder. Samfundet har två internationella vetenskapliga tidskrifter, Folia Linguistica and Folia Linguistica Historica. De årliga konferenserna hålls vid olika europeiska universitet som utmärkt sig för sitt bidrag till forskningen.

Det är en stor ära för universitet att bli utvalda som värdar och det är en hård konkurrens om nomineringarna. Konferenserna samlar mellan 300 och 400 lingvister från både inom och utanför Europa och täcker ett vitt spann av ämnen inom lingvistiken i form av föreläsningar och workshops.

De lokala organisatörerna är Maria Koptjevskaja Tamm (ordförande), Fredrik Heinat, Jenny Larsson, Matti Miestamo, Tomas Riad och Bernhard Wälchli; Susanne Vejdemo är sekreterare. Medarrangörer är Centrum för tvåspråkighetsforskning, Engelska institutionen; Institutionen för baltiska språk, finska och tyska; Institutionen för franska, italienska och klassiska språk; Institutionen för nordiska språk; Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.