Tid och plats:
Lördag den 26 januari kl 12.15–16.50
Hörsal 6, hus C, plan 3, Södra huset, Frescati.

Program Symposium 26 januari (171 Kb)

Program

12.15–12.30 Välkommen

12.30–13.20 Bilingual Deaf Education: Forty years of dialogue and still a struggle Robert E. Johnson, professor em., Department of Linguistics,
Gallaudet University, USA

13.30–14.20 Sign bilingualism within a framework of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities Markku Jokinen, verksamhetschef, Finlands Dövas förbund, Finland

14.20–15.00 Kaffepaus

15.00-15.50 Dövas svenska i tid och utveckling
Krister Schönström, universitetslektor, Institutionen för lingvistik, Stockholm
universitet

16.00–16.15 När Kristina Svartholm förnyade Nordiska språk. Ett 70-talsperspektiv Olle Josephson, professor i svenska språket, Institutionen för svenska och flerspråkighet (f.d. nordiska språk), Stockholms universitet

16.15–16.30 Den tredje uppgiften Brita Bergman, professor em. i teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

16.30–16.50 Avslutning

FRI ENTRÈ.

Lördag den 26 januari kl 12.15–16.50 I hörsal 6, hus C, plan 3, Södra huset, Frescati.
Arrangörer: Avdelningarna för Svenska som andraspråk för döva och Teckenspråk, Institutionen för lingvistik. Symposiet genomförs med stöd från Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens gästföreläsaranslag.

Föranmälan krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Anmälan sker till Lena Johansmide, lejo@ling.su.se.
Sista anmälningsdatum: 14 januari.
Uppge namn på samtliga personer som ska komma.

Teckenspråkstolkar finns