Det går nu att ta del av temadagen via inspelad video, tidsangivelserna för föreläsningarna står markerade i programmet nedan.

 

Temadag 23 maj 2014 (98 Kb)

PROGRAM

13.00–13.10   Välkommen (0:00–05:30)
13.10–13.40   Johanna Mesch (05:30–31:50)
                            Inblick i den taktila konversationen
13.40–14.10   Pia Simper-Allen (32:55–1:07:00)
                           ”Cut and Break” på teckenspråk
14.10–14.40   Calle Börstell (1:08:40–1:32:40)
                             Varför tvåhandstecken?
- Kort paus -

14.50–15.20   Krister Schönström (1:34:35–2:03:40)
                            Att lära sig teckenspråk som andraspråk
15.20–15.50   Anna-Lena Nilsson (2:06:30–2:34:27)
                            Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning:
                            Att markera textstruktur med kroppen
16.00–17.00   Svenskt teckenspråkslexikon, teckenspråkskorpus,
                           kursutbud etc.

                            Frågestund med forskare, lärare och studenter i C397 och C307.