Forskare med intresse för beteende och människans hjärna bjuds in att delta i den tvärvetenskapliga forskningskonferensen Brain imaging in the Human Sciences 2020. Konferensen är finansierad av Vetenskapsrådet. 

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hjärnavbildningsteknologier och vad de kan och inte kan besvara. Forskare inom humanvetenskaperna får här bekanta sig med hjärnavbildning som metod och ges möjlighet till nya samarbeten. 

Under dagen berättar internationellt framstående forskare om hur de använt sig av hjärnavbildning för att besvara viktiga frågor inom sina respektive forskningsområden. Vid en postersession ges deltagarna möjlighet att presentera sin forskning och få feedback av forskare med expertis inom hjärnavbildning. 

Läs mer på konferensens webbsida.

 

Expanding Research Opportunities

Join a conference created to inform and excite researchers within the human sciences about the opportunities that brain imaging methods can provide. We invite you to be inspired by this new frontier research field. 

Brain imaging methods can provide unique complementary knowledge that other methods cannot; namely, insights into what cognitive/perceptual/emotional mechanisms might produce the outcome demonstrated by common behavioral methods.

The main aim of this conference is to provide examples of cutting edge brain imaging research in multiple fields exploring field-essential questions. Importantly, the conference is aimed towards being useful both for researchers with large, and for those without any, experience with brain imaging methods. For more information and to sign up at latest the 2nd of March click here.

Tentative program

07:45-08:40 – Registration and morning coffee

08:40-08:50 – Conference Opening, Professor Göran Hansson – Secretary General, Royal Academy of Sciences

08:50-09:00 – Welcome, Professor Clas Hättestrand – Vice President, Stockholm University

09:00-09:45 – Psychology – Professor Robert Zatorre, McGill University, Canada

09:45-10:15 – Coffee break

10:15-11:00 – Language: Scanning and stimulating speaking – Professor Kate Watkins, Oxford University, UK

11:00-11:45 – Philosophy – Professor Adina Roskies, Dartmouth College, US

11:45-13:00 – Lunch break

13:00-13:45 – Education: Educational neuroscience: examples from studies of learning concepts and mathematics – Professor Lars Nyberg, Umeå University, Sweden

13:45-14:45 – Panel discussion – the future of neuroimaging in human sciences

14:45-15:15 – Coffee break

15:15-16:30 – Poster session – Transform your behavioral study to an imaging study

16:30-17:00 – How to start your first brain imaging study using fMRI – Senior Research Engineer, Rita Almeida, Stockholm University

17:00-17:30 – How to start your first brain imaging study using EEG  – Assistant Professor Mikael Lundqvist, Stockholm University