Del 4 innehåller

  • "Compositionality, Complexity, and Evolution", föredrag av Peter Pagin.
  • "Cultural Evolution" föredrag av Magnus Enquist (starttid efter ca 29 minuter)
  • Diskussion, frågor från publiken till Peter Pagin och Magnus Enquist (starttid efter ca 59 minuter).

Populärvetenskaplig presentation och efterföljande diskussion med frågor från en klass med humanister från Kungsholmsgymnasiet. I panelen: Stephen Freeland, Pierre-Yves Oudeyer och Peter MacNeilage. Moderator: Patrik Hadenius (starttid efter ca 80 minuter).