Del 3 innehåller följande:

  • "Units of Interaction", föredrag av Jan Anward
  • "Rethinking Language", föredrag av Per Linell (starttid efter ca 25 minuter)
  • Diskussion, med frågor från publiken till Jan Anward och Per Linell (starttid efter ca 57 minuter)