Del 1 innehåller:

  • Francisco Lacerdas välkomsttal, "Setting the Stage"
  • inledande föredrag av Björn Lindblom (starttid ca 3 minuter)
  • "The Evolution of Genetic Language - principles of optimization", Stephen Freelands föredrag (startid efter ca 15 minuter)
  • "Mechanisms in the origin of Speech and Action Systems", Pierre-Yves Oudeyers föredrag (start efter ca 56 minuter)