Tidsangivelserna för föreläsningarna står markerade nedan.

Välkommen (0:00–05:30)
Johanna Mesch (05:30–31:50) Inblick i den taktila konversationen
Pia Simper-Allen (32:55–1:07:00) ”Cut and Break” på teckenspråk
Calle Börstell (1:08:40–1:32:40) Varför tvåhandstecken?
Krister Schönström (1:34:35–2:03:40) Att lära sig teckenspråk som andraspråk
Anna-Lena Nilsson (2:06:30–2:34:27) Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning: Att markera textstruktur med kroppen