13.00–13.10   Välkommen till temadagen

13.10–13.35   Likheter och skillnader i början av 1900-talet
                            Johanna Mesch
13.35–14.00   Tecknen 1916 och 2016 -
                          hur mycket har teckenformen ändrats?

                           Calle Börstell
14.00–14.25   Documenting endangered sign languages:
                          The case of Yucatec Maya Sign Languages

                            Josefina Safar
14.35–15.00   Hur bevarar/beskyddar man finlandssvenskt teckenspråk?
                            Janne Kankkonen

15:00-15:25    Tecken och deras ursprung och betydelse på O. Österbergs tid
                              Tomas Hedberg

15.25–15.50   Tecken och dess ursprung och betydelse på O. Österbergs tid
                            Thomas Björkstrand, Joel Bäckström och Nik Riemer Kankkonen
15.50–16.00   Bildspel till Oskar Österbergs minne
                             Urban Mesch