Tid: Fredagen 9 juni 2017, kl. 09:00-12:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Skuggopponent:
Francisco Lacerda, Institutionen för lingvistik

Handledare:
Mattias Heldner, Ulla Sundberg och Marilyn Vihman

Välkomna!
Lena Forssén Renner