Tid: Torsdagen 16 juni 2016, kl. 11:00-13:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Skuggopponent är Sari Ylinen (Helsingfors universitet).

Välkomna!
Hatice Zora, Mattias Heldner och Iris-Corinna Schwarz