Tid: Fredagen 10 juni 2016, kl. 14:30-16:30
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Skuggopponent är Östen Dahl, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Välkomna!
Susanne Vejdemo och Maria Koptjevskaja-Tamm