Tid:  Onsdag 4 maj 2016, kl 15:00–17:00
Plats: C389, Södra huset, Frescati

Abstract
Seminariet kommer att presentera en analys av föräldra-barn-dialoger från SPRINT-materialet. De deltagande familjerna är utvalda för att representera barn med låg ordförrådsnivå och med hög ordförrådsnivå baserat på SECDI data. Totalt 9 familjer ingick, 4 i låg-gruppen och 5 i hög-gruppen. Barnen var 2;3 - 2;5 år;månader gamla. Transkriptionerna omfattade 3 timmar dialoger totalt och cirka 2500 yttranden från föräldrarna  och drygt 900 från barnen totalt. (Drygt 2000 respektive 11000 ord). Materialet har analyserats med hjälp av CLAN. Det som speciellt varit i fokus är de frågor som används i dialogerna. Vilka typer av frågor och frågeord som använts kommer att redovisas på seminariet.
Om tiden räcker så kommer vi också att ta upp analyser av frågor ifrån ”Göteborgs” materialet på CHILDES siten.

Karin Edlund (Läs- och skrivpedagog, Eiraskolan) är masterstudent i specialpedagogik vid Stockholms universitet.
Eva Berglund (universitetslektor i specialpedagogik) var tidigare projektledare för SPRINT-projektet.

Hjärtligt välkomna!
Hatice Zora