Tid: Onsdag 21 januari 2015, kl. 15:00–17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstrakt:
Svante Granqvist visar ett urval av sina datorprogram, med fokus på ljudeditorn Sopran. Sopran kan bl.a. användas för att klippa och klistra i ljudfiler, visa spektrum och spektrogram, utföra manuell inversfiltrering från mask- och mikrofonsignaler. Signaler med olika samplingsfrekvenser kan visas samtidigt. Omsampling kan ske med hög kvalitet till godtycklig samplingsfrekvens. Signalbehandling kan scriptas och manuella mätningar kan föras över till textloggar för fortsatt analys i andra program.
Sopran distribueras helt fritt via www.tolvan.com.

Svante Granqvist är universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Karolinska institutet. Mer information om föreläsaren

Hjärtligt välkomna

Mattias Heldner och Hatice Zora