Tid: Torsdagen 6 februari 2014, kl. 15:00–17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer efter föreläsningen i institutionens pentry.

Sammanfattning
Språkbanken vid Göteborgs universitet (1975–) bedriver forskning i språkteknologi och använder forskningsresultaten bland annat för att bygga en öppen infrastruktur för forskning. Av hävd har användarna av infrastrukturen varit språkforskare i svenska/nordiska språk (och den språkintresserade allmänheten).

På senare år har vi satsat brett på att inkludera andra användargrupper – däribland inte bara språkteknologer och språkvetare – och andra möjliga forskningsfrågor, genom att erbjuda många nya sorters resurser, nya sätt att komma åt språkresurserna och nya typer av information om resurserna (tid, författare, etc.) och i resurserna (språklig uppmärkning, t.ex. ordklass/böjning, lexikoningång och satsdel). Under seminariet ges en översikt över vad Språkbanken kan erbjuda idag.

Ett antal externfinansierade projekt bedrivs i Språkbanken (SweFN++, Digital areallingvistik, Kunskapsbaserad kulturomik, KOALA, MAÞiR, OCR, LTLOD@SB, SWE-CLARIN, Distribuerade metoder för ramsemantik och konstruktionsgrammatik), med syftet att förbättra den språkliga uppmärkningen och överhuvud taget vad man kan göra i Språkbanken. Här finns utrymme både för önskemål/förslag från Språkbankens användare och för samarbeten av olika slag, och jag räknar med att vi kommer att kunna diskutera detta på seminariet.

Välkomna!

Ljuba Veselinova