Tid: onsdag 13 mars 2013 kl. 15.00 - 17.00
Plats: C397, Österbergsalen, Södra huset, Frescati

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstract

Rolf Piene Halvorsen har analysert åtte fortellinger på norsk tegnspråk. Han har undersøkt bruken av blikkendringer, blunk og nikk og har funnet at de er grensemarkører og diskursmarkører. Blunk, eller fraværet av blunk, har en egen funksjon og skaper spenning i teksten. Nikk kan være med å signalisere endret tid og sted i fortellingen. Rolleovertakelser utføres av og til med blikkontakt. Dette forslår han kan være en nærhetsstrategi eller involveringsmarkør for å engasjere mottakeren

Välkomna!

Krister Schönström