Tid: Torsdag 24 januari 2013 kl. 15:00- 17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Miao är ett språk som talas i sydvästra Kina. Det klassificeras som ett sinotibetanskt språk av kinesiska lingvister, men denna klassificering har betvivlats av andra. Antalet personer i den etniska gruppen miao i Kina är c:a 9 miljoner och av dessa kanske 2/3 behärskar någon dialekt av miaospråket. År 1904 skapades det första skriftsystemet för en miaodialekt, Pollard-skriften, och 1957 skapades fyra skriftsystem för de fyra stora dialekterna av miao, av sammanlagt 36. Arbetet med att använda skriftsystem för minoritetsspråk avstannade i de flesta fall under de politiska kampanjernas tid – 1958-1978 – men återupptogs därefter. Under 1980-talet genomfördes många aktiviteter relaterade till miaospråket såsom nedtecknande av folklitteratur, publikationsverksamhet, skolundervisning och kurser för bönder, men dessa minskade i omfattning under 1990-talets början. På senare år har visst arbete återupptagits med delvis nya grepp för att bevara och utveckla miaospråket och i det nya och mer liberala Kina som vuxit fram (åtminstone vad gäller minoritetsspråk) finns också större utrymme för privata initiativ, som ibland kan få relativt stort inflytande. Samtidigt har minoritetspolitiken flyttats ned från nationell nivå till provinsnivå, vilket leder till svårigheter att koordinera arbetet för provinsgränsöverskridande språk och dialekter

 

 

Välkomna

Ljuba Veselinova