Tid: Måndag 11 juni kl. 12--14 (obs tiden!)
Plats: C307

Sammanfattning av och bakgrund till seminariet finns nedan.

Abstrakt

I dagens samhälle är allt mer digitalt. Den tekniska utvecklingen möjliggör bl.a. nya former av skapande, nya distributionsformer och nya möjligheter att skydda upphovsrättsligt material. Under föreläsningen behandlas olika frågor kring upphovsrättsligt skydd, upphovsrättslig användning och upphovsrättsliga avtal i en digital miljö.

Bakgrund

På datorlingvistik (och mer och mer på andra ställen på institutionen) arbetar vi mycket med text hämtad från internet. För att bättre förstå vad vi får och inte får göra med dessa texter, framför allt när det gäller vidaredistribution, har vi bjudit in Sanna Wolk. Under sin presentation tar Sanna också upp några specifika frågor som vi ställt på förhand, bland annat:

-- Under vilka förutsättningar får vi fritt bygga (annoterade) korpusar baserade på internettext och vidaredistribuera dessa?

-- Vilka öppna licensformer finns och hur är de uppbyggda?

-- Förutom att be upphovsrättsinnehavare om explicit tillstånd finns det diverse standardknep för att vidaredistribuera data, som citatkorpusar och "disclaimers" av typen "If you want your webpage to be removed from our corpora, please contact us". Hur fungerar dessa modeller juridiskt?

Hjärtligt välkomna!

Mats Wirén & Ljuba Veselinova