Tid: 9 maj kl. 15.00-17.00
Plats: C307, hus C, plan 3, Stockholms universitet.

Sammanfattning

Den mänskliga hörseln beskrivs och studeras ingående i fonetiken, men hur det ser ut med andra arters hörsel behandlas knappast alls. Det är lite synd för det finns en hel del intressant lärdom att hämta om man placerar in den mänskliga hörseln i ett större perspektiv och det är det jag ska försöka göra.
Hur ser hörselorganen ut hos olika arter? Vilka parametrar brukar man använda för hörselbeskrivning när man jämför olika arter. Vilka egenskaper bestämmer känsligheten? Hänger syn och hörsel ihop på något intressant sätt? Varför behöver man ytteröron for att urskilja riktning i vertikalled? Där har ni några smakprov på de frågor jag tänkte ta upp och i den mån jag kan ska jag givetvis även svara på era frågor.

Välkomna!

Lisa Gustavsson