Tid: Torsdagen 12 april kl. 15.00 - 17.00
Plats: C307

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Sammanfattning

Cornelius Rahmn var en svensk missionär som var verksam bland kalmuckerna 1819–1823. Under den tiden skrev han ett ganska omfattande kalmuckiskt-svenskt lexikon och en kortfattad kalmuckisk grammatik, även den på svenska. Antagligen gjorde han det som förberedelse till att översätta Bibeln till kalmuckiska, men det blev aldrig gjort. Hans lexikon och grammatik, som finns bevarade i manuskriptform på Uppsala UB, är äldre än någon publicerad kalmuckisk grammatik eller lexikon, och är språkhistoriskt intressanta. Jag har översatt Rahmns svenska manuskript till engelska och publicerat grammatiken (i Turkic Linguistics 13, 97–140, 2009); lexikonet är under utgivning.

Seminariet kommer att handla dels lite allmänt om kalmuckiska och om Rahmn, dels om grammatiken och lexikonet, vad de kan säga om språkets historiska utveckling, och också om en del problem med översättningen av texterna.

Välkomna!

Ljuba Veselinova