Tid: torsdagen 22 mars 15.00 - 17.00

Plats: C307

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Sammanfattning

Seminariet den 22 mars kommer att bestå av korta presentationer av flera av medarbetarna på Avdelningen för teckenspråk och Avdelningen för svenska som andraspråk för döva. Vi kommer att presentera både vår forskningsverksamhet (pågående och nyligen avslutad) och vår lexikografiska verksamhet. Det blir därmed en blandning av exempelvis: konstruktionen av en svensk teckenspråkskorpus, döva barns språkutveckling, simultantolkning från svenska till teckenspråk, döva barns och ungdomars tvåspråkighet, m.m. m.m. Vi vill också diskutera möjliga kommande samarbeten över avdelningsgränser. Vi har samarbetat en del med datorlingvisterna när det gäller korpuslingvistik, men det finns många andra områden där samarbete är möjligt. (Tolk finns.)

Välkomna!

Ljuba Veselinova