Tid och plats:

Onsdagen 23 mars klockan 15-16 i sal C389, Södra husen, Frescati.

Spektrografiska representationer och analyser av tal

Vi kommer att ha några lätta och ett par svåra spektrogram som alla inbjuds till att dechiffrera med utgångspunkt från olika spektrografiska representationer och analyser. Oavsett om man lyckas eller ej är detta en utmärkt övning i fonetiska färdigheter för alla deltagare, från studenter på grundkurs till erfarna fonetiker!

Hjärtligt välkomna!

Diana Krull och Francisco Lacerda