Tid:

Torsdagen 10 mars kl. 15-17
Plats: C307

Postseminarium med förfriskningar äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Sammanfattning

Vi måste ta större hänsyn till människors språkliga behov och rättigheter i kommunikationen med medborgarna på internet. Då kan fler göras delaktiga i det framväxande informationssamhället, också nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
Rickard Domeij har utrett situationen och tagit fram förslag på hur en språkpolitik för internet ska utformas.

Hjärtligt välkomna!

Ljuba Veselinova