Tid: Torsdagen 17 februari kl. 15-17
Plats: C307

Postseminarium med förfriskningar äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstrakt

Tilltal i de pluricentriska språken svenska och tyska. Rapport från ett australiskt forskningsprojekt

På seminariet presenterar jag delar av ett forskningsprojekt – Address in SomeWestern European Languages: A Study of Language and Social Change – som jag arbetat med tillsammans med kolleger vid The University of Melbourne undersenare år. Projektets syfte var att undersöka förändringar i tilltalsskicket i franska, tyska och svenska mot bakgrund av den sociopolitiska utvecklingen sedan 1960-talet och att jämföra tilltalsbruket såväl mellan språken som mellan nationella varieteter av ett och samma språk. Vi samlade in ett stort material bestående av fokusgrupper, enkäter, intervjuer och chatgrupper samt deltagande observation på sju europeiska orter, däribland Göteborg och Vasa för svenska. Därutöver samlades ett mindre engelskt jämförelsematerial in. I min presentation kommer jag att fokusera på resultaten från det svenskspråkiga materialet, men även göra en del jämförelser med det tyskspråkiga materialet som i likhet med det svenskspråkiga materialet representerar olika nationella varieteter.
Resultaten visar att det finns tydliga skillnader i tilltalsbruket i dessa pluricentriska språk (dvs. språk som har mer än ett nationellt centrum) vilket i sin tur kan kopplas till skillnader den historiska, politiska och sociala utvecklingen. Vidare belyser resultaten att talare av ett visst språk ofta har en stereotyp eller bristfällig kunskap om tilltalsbruket i den/de andra nationella varieteten/varieteterna av samma språk. Jag kommer att diskutera dessa tendenser utifrån såväl kvantitativa som kvalitativa data och presenterar också den modell över tilltal som vi utarbetat utifrån projektmaterialet.

Hjärtligt välkomna!

Ljuba Veselinova