Tid och plats: to 20 maj kl. 15-17 rum C 307

Sammanfattning

Emblem? Om definitioner, skalor och parallella kommunikationssystem. Föredraget kommer att kretsa kring gester med särskilt fokus på de som antas vara löst bundna till talet, s k ”emblem” eller ”quotable gestures” (t ex vinka/”hej”, rycka på axlarna/”jag vet inte”). Tidigare definitioner har antytt att det skulle röra sig om en homogen grupp av konventionella gester, gemensamma för en grupp eller en nation. Med utgångspunkt i ett videoinspelat interaktionsmaterial med ffa barn, kommer definitionerna att diskuteras och problematiseras. Vidare kommer gester och vår tolkning av dem att diskuteras mer övergripande och relateras till språkförståelse och mänsklig perception.

Välkomna!