Andrea Kiso är doktorand vid institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. Materialet som hennes undersökning bygger på samlade hon in i Malawi.

Tid och plats: 8 april kl. 15-17 i sal C307

Sammanfattning
Hur olika är bantuspråk? En jämförelse av tempus-och-aspekt systemen i tre sydöstra bantuspråk

Tvärspråkliga undersökningar har visat att bantuspråk skiljer mellan påfallande många tempus- och aspektdistinktioner så som avlägsenhetsdistinktioner i förfluten tid och futurum, konsekutiv-markörer osv. I det här föredraget presenterar jag en beskrivning och jämförelse av tempus- och aspekt systemen av chichewa, chitumbuka och chisena, tre bantuspråk som talas i Malawi. Jämförelsen visar att distinktionerna som skiljas åt i de här språken är funktionellt (semantisks) rätt så lika medan själva formen som uttrycker distinktionerna varierar kraftigt.

Abstract
How different are Bantu languages? A comparison of the tense and aspect systems of three South-Eastern Bantu languages

Cross-linguistic investigations have shown that Bantu languages exhibit a remarkable large number of tense and aspect distinctions such as different remoteness distinctions, consecutive markers etc. In this talk, I will present a description and comparison of the tense and aspect systems of the three South Eastern Bantu languages Chichewa, Chitumbuka and Chisena, spoken in Malawi. The comparison shows that the distinctions that are made are functionally relatively similar while the forms expressing these distinctions differ remarkably.

Andrea Kiso is a Ph.D. student at the Department of Linguistics at
Stockholm University. She collected the data which her investigation is based on in Malawi.