Tid och plats: Torsdag 12 mars 2009, kl. 15-17, i C 307

Abstrakt

Klickljud används fonematiskt i södra Afrika i språk som representerar ett flertal språkfamiljer samt på tre språkliga öar i östra Afrika. Utanför Afrika används de bara i ett konstruerat australiskt språk. I södra Afrika formar klickspråken ett språkförbund, bland andra liknande på samma kontinent.

Hypotesen att de östafrikanska klickspråken kan ha tillhört samma språkförbund innan bantufolken trängde fram, står sig, medan försöken att påvisa genetiskt släktskap mellan t.ex. Sandawe och Nama (Khoekhoe) är långt ifrån övertygande. Det finns dock ett ord i Nama, räkneordet _haka_ ‘fyra’, som genom sin anomala fonotax (kommer att förklaras) avslöjar sig som lånord, och som uppenbarligen liknar ordet för ‘fyra’ i Sandawe och i några ytterligare östafrikanska språk. I Nama finns fler räkneord som måste antas vara lån, men som saknar släkting bland nutida språk utanför Khoekhoe. En jämförelse av räkneorden i de aktuella språken och talarnas levnadssätt som jägare och samlare (bushmän) eller som herdar (hottentotter) ger intressanta ledtrådar till språkens förhistoria. De gör det också tydligt att södra Afrikas “khoisanspråk” inte utgör någon språkfamilj utan omfattar flera sådana. Medan det finns stöd för hypotesen att ymnigt bruk av klickljud innebär en fördel för jägare i savannmiljö, som kan ha bidragit till klickbrukets regionala spridning, måste försöken att återföra klickljuden till ett gemensamt urspråk betraktas som ohållbara.