Tid: Måndag 17 december 2018, klockan 15:00–17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Utdelning av stipendier ur Gunnel Källgrens minnesfond:

Efter Gunnel Källgrens död 1999 bildades en stiftelse som har till ändamål att främja forskning och utbildning i datorlingvistik vid Stockholms universitet genom att dela ut stipendier till förtjänta studenter. Rektor har dock bestämt att fonden ska avslutas i år, den 17 december kommer därför det resterande kapitalet att delas ut.

Jussi Karlgren håller ett högre seminarium i lingvistik:

Vad är (dator)lingvistens roll när maskininlärningssystem verkar göra jobbet?
Jussi Karlgren är adjungerad professor i språkteknologi vid KTH och grundare till textanalysföretaget Gavagai.

Efter stipendieutdelningen och seminariet blir det postseminarium i pentryt.

Hjärltligt välkomna!
Mats Wirén