Tid: Måndag 10 december 2018, kl. 9:00-10:00
Plats: C389, Södra huset, Frescati

Avdelningen för teckenspråk bjuder in till ett seminarium där vår nya postdok Silvia Gabarró-López kommer att berätta om sin pågående forskning, under titeln "Investigating PALM-UP in different language modalities"

Abstract
In this seminar, I will give an overview of my post-doctoral research project at Stockholm University. My project investigates the use of palm-up in discourse from a cross-linguistic and a cross-modal perspective. The talk will be divided into two parts. In the first part, I will summarise some findings of my PhD thesis related to PALM-UP in French Belgian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC). In the second part, I will present an outline of my research project and some preliminary findings regarding the use of PALM-UP in French and LSFB interpreted productions.

Alla som är intresserade är välkomna att delta. Silvia kommer att presentera sitt arbete på talad engelska. Tolkning görs till svenskt teckenspråk.

Hjärtligt välkomna

Ingela Holmström