Tid: 17 oktober kl. 15:00-17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstract

Föräldrarapporter är en gammal form för insamling av data kring barns språk. Metoden fick ett långsamt uppsving när strukturerade checklistor började användas på 1990-talet. Jag har tillsammans med kollegor utvecklat fyra sådana checklistor för barn med svenska som modersmål. Dessa listor kommer att presenteras vid seminariet tillsammans med de viktigaste resultat vi funnit. Metodens styrkor och svagheter kommer att diskuteras liksom framtida utvecklingsmöjligheter.

Hjärtligt välkomna!

Tover Gerholm och Hatice Zora