Tid: Torsdag 6 september 2018, kl. 9:00–12:00
Plats: C389, Södra huset, Frescati

Skuggopponent:
Eva Berglund, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Handledare:
Francisco Lacerda och Iris-Corinna Schwarz

Välkomna!