Tid: Onsdag 4 november 2015, kl. 15:00–17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstract

När man samlar in data i empiriska undersökningar händer det ofta att man inte kan samla in alla de data som hade tänkt sig. Inte minst händer det i urvalsundersökningar. Då kallas det bortfall. Jag ska prata om nedanstående punkter med utgångspunkt i min egen forskningsinriktning, som är ”allmän statistikproduktion”.

 1. Olika tänkbara syften med forskning kan placeras utefter dimensionerna

  • realism
  • möjlighet att generalisera till en större population
  • hur god kontroll man har över störande variabler, alltså felkällor

Möjligen ska precision läggas till som en fjärde dimension. Att kunna generalisera till en större population är mycket viktigt i många typer av urvalsundersökningar, såsom opinionsundersökningar och undersökningar som Statistiska centralbyrån utför, men det leder till man måste göra avkall på de andra syftena.

 2. Jag diskuterar kort var urvalsundersökningar, experiment och kvalitativa studier hamnar längs dimensionerna ovan.

 3. Vilken betydelse bortfall har, och hur det hanteras, beror bland annat på forskningens syfte. Jag ska försöka beskriva hur man ser på bortfall på olika håll inom området allmän statistikproduktion. Jag ska också ta upp det oklara begreppet representativ.

Hjärtligt välkomna 

Hatice Zora