Tid: 15 september 2015, 15:00–17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstract

Barn producerar ljud från födseln, först vegetativa ljud och gutturala läten, sedan vokalliknande ljud, tills den typiska jollerperioden börjar vid ca 6-7 månader. När de första orden kommer vid ca 12 månaders ålder, uttrycks dessa med en fonologi som delvis liknar den vuxnes. Barnet har dock inte vid denna ålder byggt upp ett helt vuxet fonologiskt system – fonologin fortsätter att utvecklas i interaktion med omgivningen. Olika språkutvecklingsteorier har olika utgångspunkter vid beskrivningen av fonologisk utveckling. Samtliga beskriver biologiskt grundade förutsättningar för människan att utveckla talat språk, men på olika sätt.

Seminariet handlar om barns talproduktionsutveckling från födseln till ca 18 månader, inlärningsprocesser samt teorier om fonologisk utveckling utifrån tre olika perspektiv: formalistteori, perceptionsteori och emergentism.

Hjärtligt välkomna

Hatice Zora