Institutionen för lingvistik inleder denna termin en serie seminarier i fonetik som kommer att ha fokus på hur människans hjärna representerar och tolkar sensorisk information samt på metodologiska och filosofiska frågor med anledning av neurologiska studier.

Tid: Onsdagen 2 oktober 2013 kl. 15:00-17:00
Plats: C397, Södra huset, Frescati

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstrakt:

Neuro-teologi - synopsis
Mänskliga samhällen över hela världen har skapat kulturer som innefattar tro på gudar eller andra övernaturliga väsen. De flesta människor har säkert någon gång ställt sig frågan om vilka väsen de skulle ha trott på om de vuxit upp i en annan kultur. Med andra ord: på vilket sätt påverkar prägling från den omgivande kulturen våra föreställningar om gudar? Redan Xenofanes (ca 570-480 fvt) noterade likheter mellan gudsbilder och deras förespråkare: "Etiopier gör gudarna svarta och plattnästa och de från Thrakien ger dem blå ögon och rött hår." Således verkar människor ha en inneboende benägenhet att tro på övernaturliga väsen och dessa väsen har tydliga likheter med människorna själva, deras traditioner och förväntningar. De snabba framstegen inom neurovetenskap och genetik börjar nu ge ledtrådar till hur människor tänker om övernaturliga väsen. Många observationer inom psykologi och neurovetenskap tyder på att våra föreställningar om detta är biprodukter av hur medvetandet fungerar. Företeelser som "agenticity" och "intentionality" tycks bädda för tro på styrande dolda krafter med avsiktliga planer för våra liv. Därtill tyder genetiska studier av bl a tvillingar på att det finns en genetiskt betingad predisposition att tro på övernaturliga väsen - eller att inte göra det. Ur det evolutionära perspektivet finns resonemang om selektionsfördelar med gudstro. Hypoteserna om mental biprodukt respektive evolutionär selektionsfördel behöver dock inte vara ömsesidigt uteslutande. Föredraget kommer att presentera exempel från forskningsfronterna inom dessa fält, inklusive den uppmärksammade hjälmen som sagts kunna åstadkomma religiösa upplevelser med hjälp av ett magnetfält.

Mer information om Dan Larhammar:
http://www.anst.uu.se/dla05000/

Välkomna!

Hatice Zora