Tid: Torsdagen 29 november kl. 15:00 - 17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstrakt

Nästan ingen forskning har gjorts avseende turtagning i svenskt teckenspråk i allmänhet, och därmed inte heller uppbackningssignaler.

Under 2011 genomförde vi en pilotstudie, där vi med CA-inspirerade (Conversation Analysis) metoder identifierade de språkliga signaler som mest lämpar sig för fortsatt forskning på området.

Pilotstudien var både en pilotstudie avseende uppbackningssignaler i teckenspråk och när det gäller hur vi bäst utnyttjar Svensk teckenspråkskorpus: http://www.ling.su.se/teckensprakskorpus

Denna korpus är resultatet av ett treårigt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, och publicering av materialet pågår. Sammanlagt filmades 42 personer (20–82 år gamla) och filmfilerna omfattar ca 25 timmar. Det är huvudsakligen dialoger på teckenspråk, men även en del eliciterat material som exv. några frog stories. Hittills har drygt 2 timmar och 40 minuter annoterats med ELAN. Ca 35 minuter med 16 personer annoterades med avseende på uppbackningssignaler. Av dessa var ca 80% icke-manuella och 20% manuella, och det är de manuella signalerna vi analyserat vidare.

Vår presentation kommer dels att kort redogöra för hur korpusen konstruerades, och vad som därmed idag finns tillgängligt för fortsatt forskningsarbete såväl som undervisning. Vi kommer även att redogöra för resultaten av pilotstudien när det gäller uppbackningssignaler i svenskt teckenspråk.


Korta presentationer av föreläsarna finns här:
http://www.ling.su.se/anna-lena.nilsson
http://www.ling.su.se/johanna.mesch
http://www.ling.su.se/lars.wallin
 

Hjärtligt välkomna
Ljuba Veselinova