Tid: Onsdagen 9 november kl. 15.00

Plats:  C307 - hus C, plan 3, Stockholms universitet.

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Sammanfattning

En illustrerad presentation av ett visionärt mål: att lära sig tillräckligt om människor för att skapa en artificiell konversationspartner som är människolik. Jag ger bakgrund och översikt för det långsiktiga målet att skapa människolika dialogsystem ur ett grundforskningsperspektiv, med exempel på både människolika dator- och maskinkomponenter och studier av interaktion människor emellan. Jag offrar till stor del diskussioner om propositionellt innehåll och syntax för att lägga fokus på fenomen som är specifika för det interaktiva, som turtagning och återkoppling.

Välkomna!