Tid och plats: Torsdagen 25 november kl. 15-17 i sal C307

Abstract
I min undersökning har jag tittat på hur nya termer kommer in i språket. Jag har gjort tre fallstudier, en i domänen hälsa, en i domänen etnicitet och en i domänen kön. De nya termerna är person med intellektuell funktionsnedsättning, romer och hbt-person. Jag har samlat material genom att genomföra intervjuer och genom att undersöka broschyrer, juridiska texter, protokoll och forum på nätet. Jag är särskilt intresserad av om de nya termerna används och i så fall av vem och i vilka sammanhang. På seminariet hoppas jag kunna ge en bild av hur språkplanering, språkbruk och kategoriseringar i 2010-talets Sverige kan se ut.

 

Postseminarium med förfriskningar äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Hjärtligt välkomna!

Ljuba Veselinova