Tid och plats: Torsdagen 18 november kl. 15.00 i sal C307

Abstract
Detta seminarium är tänkt som ett tillfälle att resonera kring Institutionen för lingvistiks nuvarande neurolingvistiska forskning för att definiera potentiella forskningsområden inför kommande studier. Seminariet inleds med en översiktsbild av relevanta neurolingvistiska korrelat av olika talkommunikationsfenomen, på både fonetiskt och allmänlingvistiskt nivå. Implikationerna av fonetiklabbets egna EEG-studier kommer därefter att presenteras och diskuteras ur ett samlat neurolingvistiskt perspektiv. Seminariet avslutas med vidare diskussion om möjliga frågeställningar att behandla i kommande neurolingvistiska studier.

Hjärtligt välkomna!