Tid och plats: Onsdagen 3 november kl. 15.00 i sal C307

Abstract
I detta föredrag argumenterar jag i mot dem två dikotomierna mellan strukturellt och lexikalskt kasus, å ena sidan, och tematiskt vs. idiosynkratiskt kasus, å andra sidan, på grundlag av deras förutsägelser om: a) synkron produktivitet, b) språkförändringar och c) språktillägnande. Jag visar att dessa förutsägelser inte håller för isländska. Tvärtemot tyder produktivitetsdatan från isländska på att ackusativa objekt hos nya verb utdelas lexikalskt och inte strukturell. Ett annat problem stammar från olika historiska kasusförändringar i dem olika germanska språken, förändringar som enbart kan förklaras med två komplementära tillnärmningar till strukturell kasus, som i sin tur undergräver ytterligare konceptets förklaringskraft. Det visar seg, vidare, att den lexikalska kasusens förmåga att bevaras i passiver och konstruktioner med objektlyft, i motsättning till strukturellt kasus, är en konstruktionsspecifik egenskap som inte går att generalisa till språket i sin helhet. En alternativ tillnärmning presenteras som bygger på den förbruksbaserade konstruktionsgrammatiken där all kasusmarkering i isländska är att betrakta som leksikalsk, dvs. ordbunden. Den kan, i sin tur, återges i termer av lexikalitets-skematicitetshierarkier som fångar verbspecifika idiosynkrasier, generaliseringar på högre nivåer, samt den default status effekten som finns hos Nom-Acc konstruktionen.

 

Postseminarium med förfriskningar äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Hjärtligt välkomna!

Östen Dahl och Ljuba Veselinova