Tid och plats: 15 september kl. 16 i Fonetiklaboratoriet, hus C, plan 2, Frescati.

Sammanfattning:
I detta seminarium presenteras resultaten av två (små) experiment (pilotstudier) med ögonrörelsekameran, där studerades bl a vad som händer när läsare (modersmålstalare) möter syntaktiskt flertydiga japanska meningar. Experimenten utfördes i april och juli i år. Det förväntade resultatet för det första experimentet var att regression eller längre tid för fixering skulle observeras när läsare möter/läser passus som orsaker ambiguitet (det tvetydiga området = ambiguous region). Resultatet visade att längre tid för fixering kan hända, men inte nödvändigtvis regression vid den första läsningen. Detta resultat kan jämföras med en studie av Frazier och Rayner (1982) där rapporterade Raizer och Rayner att regression inte initieras vid det tvetydliga området (ambiguous region), utan snarare i det området där ambiguitet löser sig (disambiguating region) vid den första läsningen. I det andra experimentet testades olika tvetydiga texter för att observera läsningsmönster.

Referens

 

Frazier, Lyn, and Keith Rayner. 1982. Making and Correcting Errors During Sentence Comprehension: Eye Movements in the Analysis of Structurally Ambiguous Sentences. Cognitive Psychology 14, (2) (4): 178-210.

 

Mitsuyo Lidén är doktorand i japanologi vid institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet. Hon har även undervisat i japanska sedan 1996 vid samma institution. Hon har en Fil.kand. i japansk lingvistik från Sophia University Tokyo, Japan och har skrivit c-uppsats vid institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hon har också en magisterexamen i japanska från institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är japansk grammatik, språkinlärning (japanska), särskilt processning av anaforiskt använda demonstrativer, tvetydiga meningar mm, med hjälp av ögonrörelsekamera.

Välkomna!