Kenneth Hyltenstam (Centrum för Tvåspråkighetsforskning) talar under rubriken "Exceptionella polyglotter"

Tid och plats: Torsdagen den 10 december 2009, kl. 15-17 i C 307