Högre seminarium i fonetik

Niklas Öhrström berättar om sitt pågående arbete under rubriken "Audiovisuell integration av främre vokalers rundningsgrad som funktion av diskrepans i käköppningsgrad"

Tid och plats: Onsdagen den 21 oktober, kl 16-17 i Övningslaboratoriet, hus C plan 2.

Sammanfattning

Det är känt att vi utnyttjar visuell information från en talares gester då vi percipierar tal. Visuell information från en talares gester påverkar även det vi hör, då den akustiska signalen är av god kvalitet. Detta har visat sig genom McGurk-effekten, där en synlig tillstängning av en talares läppar hindrar lyssnare från att höra velera konsonanter, vid dubbade audiovisuella stimuli. På samma sätt har det visat sig att vokalers rundningsgrad är starkt påverkad av läpparnas synliga läpprundning (eller avsaknad av sådan).

Så länge talaren är synlig i en vanlig talsituation, kommer informationen från det vi tar in via synen och hörseln från samma källa. Sålunda är det inte konstigt att ett synligt ansikte som uttalar [y], parat med en akustisk vokal [i], kommer att uppfattas som [y] då den enda väsentliga skillnaden är läpprundningsgrad. Ett visuellt [ø] parat med akustiskt [i] har även det visat sig uppfattas som ett [y]. Har föreligger dock även en liten diskrepans i käköppningsgrad. Frågan för denna studie är hur känslig integrationen av rundningsgrad är för en ökande diskrepans i käköppningsgrad. Kommer den visuella rundningen hos de öppnare [œ] eller [ɶ] att kunna påverka ett akustiskt [i] eller kommer den att försvagas successivt?