Mikael Parkvall talar under rubriken "Fragment av en kortlivad dialekt: svenskan i Nya Sverige 1638-ca 1800"

Tid och plats: Torsdagen den 8 oktober 2009, kl. 16-18 i C 307

Sammanfattning

Svenskan i Nya Sverige var inte bara en samling disparata invandraridiolekter, utan en riktig svensk dialekt – om än rimligen en av de mest kortlivade i det svenska språkets historia. Hur mycket kan vi egentligen rekonstruera av den? Inte särdeles mycket, om sanningen ska fram, men åtminstone några saker finns att säga.