Leif Asplund (Avd. för indologi, SU) talar under rubriken "Språk och dialekter på Sumba, östra Indonesien".

Tid och plats: Torsdagen den 3 september, kl. 15-17 i C 307

Sammanfattning

Jag ska presentera den forskning som gjorts om språken på Sumba, speciellt från jämförande synpunkt, och av mina aktiviteter i det avseendet. Jag har samlat ordlistor (Blust 200 wordlists) från 53 platser på Sumba. En del av resultaten finns på http://language.psy.auckland.ac.nz/austronesian/.. Jag har också börjat göra en mer omfattande ordlista från ett mycket litet språk, alternativt en avvikande dialekt, Baliledo, som talas i delar av en by. Eftersom jag inte är en professionell linguist är jag mycket intresserad av råd och synpunkter från professionellt håll.