Hartmut Traunmüller talar under rubriken “Rapport från ett webbexperiment om audiovisuell perception”

Tid och plats: onsdag 3 december 2008, kl. 16:00-17:30, C389.

Sammanfattning

Det handlar här om ett flertal versioner av ett perceptionsexperiment i vilket försökspersoner frågades efter vad de hörde när de utsattes för en inkongruent kombination av ljud och bild från två talare, en kille och en tjej, som sa /geg/ och /gyg/. I två stimulin var endast vokalerna, i två ytterligare även talarna inkongruenta. Tidigare resultat tydde på att många skulle uppfatta ett akustiskt [e] presenterat tillsammans med ett optiskt [y] som /ö/ och ett akustiskt [y] presenterat tillsammans med ett optiskt [e] som /i/, närmare bestämt ett tillbakadraget sådant. Det som skulle undersökas nu var de eventuella effekterna av (1) en uppenbar diskrepans mellan röst och ansikte, (2) fps igenkänning av ett stimulus som dubbat, (3) fps vana att titta på dubbade filmer, (4) fps eventuella obehag av att utsättas för dubbat tal samt (5) fps ålder och (6) kön. De olika versionerna av experimentet tjänade till att kontrollera för talarspecifika effekter, kännedom om sammansättningen hos stimuli och presentationsordningseffekter. Resultaten avslöjade en asymmetri: Det var få som hörde /ö/, medan många hörde /i/. Man kunde ha väntat sig ett motsatt resultat, och tänkbara förklaringar kommer att diskuteras. Av de effekter som skulle undersökas visade sig bara en vara påtaglig: Om man uppfattade ett dubbat stimulus som naturligt, så var det mera sannolikt att man påverkades av synen. En uppenbar diskrepans mellan röst och ansikte utgjorde dock, i överensstämmelse med tidigare observationer med konsonanter, inget hinder för audiovisuell integration. Eftersom det finns en underutnyttjad potential i vetenskapliga webbexperiment - det här är kanske det första svenskspråkiga - så tänker jag presentera metoden och erfarenheterna från den mera detaljerat.