Inom ramen för logopedernas kurs “Barns tal- och språkutveckling” kommer professor Paula Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen, att hålla en föreläsning där hon kommer att ta upp sin egen forskning i ämnet.

Föreläsningen kommer att äga rum onsd 17 september 2008 kl 13-15 i Ahlmansalen, Geovetarnas hus.

Övriga intresserade med elementära grundkunskaper i fonetik och lingvistik är välkomna att närvara.