Ett högre seminarium i allmänspråkvetenskap

Andreas Jäger talar under rubriken "Skilnaden mellan grammatiken av direkt och indirekt tal i ett typologiskt perspektiv"

Tid: Torsdagen 11 september 2008 kl. 15-17
Plats: Rum C 307

Hjärtligt välkomna!

Sammanfattning

Språk har vanligtvis en eller flera möjligheter att uttrycka skillnader mellan direkt och indirekt representation av icke-självproducerade propositioner (dvs. av andras tal). När man återger det någon annan har sagt kan talaren antingen presentera en exakt kopia av vad denne har hört eller rapportera detta ur sin egen synvinkel, men samtidigt hålla sig nära det ursprungliga yttrandet på ett eller annat formellt sätt. Den här förandringen av perspektivet är oftast kopplad till olika syntaktiska konstruktioner, så att man kan förvänta sig grammatiska konsekvenser, till exempel diverse finithetsfenomen hos verbet eller förändrat ordfölj. Jag ska visa på basis av över 250 språk att om syntaktiska konstruktioner med ett abstrakt reportativt verb som “säga" i huvudsatsen innehåller ett perspektivbyte, så finns där begränsningar på variationen av grammatiska följder bland språk. Dessutom ska jag visa tvärspråkliga paralleller mellan form och funktion av sådana konstruktioner och evidentialitet.