Richard Kowalik med landskap i Sapmi i bakgrunden. Privat foto.

Richard Kowalik är doktorad vid Institutionen för lingvistik. I sitt avhandlingsprojekt skriver han en korpusbaserad grammatik för sydsamiskan. Sydsamiska är ett underbeskrivet och hotat minoritetsspråk som talas i Sverige och Norge. Språket tillhör de samiska språken, som är del av den finsk-ugriska språkfamiljen.

Rickard Kowaliks kommande avhandling har titeln A corpus based grammar of spoken South Saami. 

Skuggopposition 17 december

Skuggoppositionen äger rum fredag den 17 december kl. 10 – 12 i C315 på Institutionen för lingvistik. Då endast 12 personer är tillåtna i lokalen, finns möjlighet för intresserade att delta via Zoom. 

Zoom

En länk till seminariet i Zoom skickas ut via e-postlistor. Önskar du delta men saknar länk, kontakta Ljuba Veselinova: ljuba@ling.su.se

Skuggopponent

Jussi Ylikoski, professor, Giellagas Institute for Saami Studies, University of Oulu, Finland

Handledare

Ljuba Veselinova, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Henrik Liljegren, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet