Tid: Måndag 10 december 2018, kl. 9:00-10:00
Plats: C389, Södra huset, Frescati

Avdelningne för teckenspråk bjuder in till ett seminarium där vår nya postdok Silvia Gabarró-López kommer att berätta om sin pågående forskning.

Alla som är intresserade är välkomna att delta. Silvia kommer att presentera sitt arbete på talad engelska. Tolkning görs till svenskt teckenspråk.

Hjärtligt välkomna

Ingela Holmström